top of page

OHJAAJAKOULUTUS

Erkkajooga® -ohjaajakoulutuksen olemme kehittäneet täydennyskoulutukseksi, joka on suunnattu joogaopettajille tai erityisryhmien kanssa työskenteleville jooganharrastajille. Koulutuksemme tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet ohjata kehitysvammaisten ja muiden erityistä tukea tarvitsevien joogaryhmiä.

 

Koulutuksemme sisältää mm. tietoa erityisryhmäläisten toiminnanohjauksesta, liitännäissairauksista ja motivoinnista. Opettelemme asanoiden turvallista ohjaamista ja varioimista ja apuvälineiden käyttöä. Syvennymme keholliseen oppimiseen, psykofyysiseen näkemykseen sekä kehollisten liikemallien käyttöön asanoiden ohjauksessa.

 

Koulutuksemme toteutetaan pienryhmäopetuksena ja koulutuksen suorittaminen oikeuttaa käyttämään Erkkajooga®–nimekettä ja materiaaleja.

Pääkouluttajina toimivat

Mari Kapulainen  

Psykoterapeutti, Fysioterapeutti AMK, Joogaopettaja RYT500, Yoga for Special Needs  & Yoga for Empowerment teacher

 

Mikko Kapulainen 

Kehitysvammaisten ohjaaja, Nepsy-valmentaja, lähihoitaja, Joogaopettaja 200 h, Yoga for Special Needs & Yoga for empowerment teacher, kognitiivisen lyhytterapian koulutuksessa

 

Vierailevat kouluttajat mm.

 

Tanssitaiteilija Jonna Aaltonen

Kehollinen vuorovaikutus, kehollinen ilmaisu, neuroplastisuus,

keho-mieli-yhteyden vahvistaminen  

 

Tanssija-koreografi-joogaopettaja Kati Raatikainen

Liikkeen evoluutio ja sen tukeminen joogaharjoittelulla 

Traumasensitiivisen joogan ohjaaja Hanna Dufva

Traumasensitiivinen ohjauskieli

Erkkajoogan teoria ja ihmiskäsitys

- psykofyysinen ihminen
- liikkeen evoluutio ja sen tukeminen
   joogaharjoittelulla
- kehollinen oppiminen


Kehitysvammainen ryhmäläisenä
- oppimisen erityispiirteet
- toiminnanohjaus
- liitännäissairaudet
- motivointi


Asanoiden soveltaminen,

turvallisuus ja apuvälineet
- erkkajoogatunnin rakenne
- erkkajoogan sovellettu joogafilosofia
- opetusharjoittelua, kirjallinen tehtävä
- työnohjaus

Kommunikaatiomenetelmät
erityisryhmän ohjauksessa

- viittomakielen ja kuvallisen

   kommunikaation käyttö

- tukiviittomat ohjauksessa

- selkokieli ohjauksessa

Esteettömyyttä ja turvallisuutta

näkymättömien haasteiden kanssa -

traumasensitiivinen ohjauskieli

Ohjauskieli voi olla tärkeä tuki, jos

osallistumisessa on näkymättömiä haasteita. Haasteita voivat olla esim. kivut, stressi,

mielenterveyden haasteet, ulospäin

näkymätön sairaus tai kehon tukiväline. Traumasensitiivinen ohjauskieli perustuu neurologiaan, traumateoriaan, kiintymys-suhdeteoriaan ja kokemuksiin ja on

periaatteiltaan yksinkertainen.

Jooga mielenterveyden tukena

- mielen hyvinvointi käsitteenä
- mielen hyvinvoinnin tukeminen joogalla
- jooga osana vaikeista elämän-

   kokemuksista toipumista

- joogan merkitys ohjaajan omassa

   hyvinvoinnissa

Jooga ja krooninen kipu

- kivun määritelmä
- kivun psykologiaa
- kipu monimuotoisena ilmiönä

- jooga kipuongelmaisen hyvinvoinnin

   tukena

 

KOULUTUS SISÄLTÄÄ

 

bottom of page