top of page

OHJAAJAKOULUTUS  

25 op
 

Erkkajoogaohjaajakoulutus® on monipuolinen ohjaustaitoja vahvistava koulutuskokonaisuus. Erkkajooga® on sovellettavissa monenlaisille erityisryhmille kuten NePsyt, liikuntarajoitteiset, näkövammaiset, kuulovammaiset, autisminkirjon henkilöt. Koulutuksessa käsitellään myös joogaa mielen terveyden tukena, joogaa osana kipuongelmaisen hyvinvointia sekä traumasensitiivistä lähestymistapaa ohjauksessa.

 

Koulutus oikeuttaa sinut käyttämään Erkkajooga®–ohjaaja nimikettä ja materiaaleja.

Pääkouluttajina toimivat

Mari Kapulainen  

Psykoterapeutti, Fysioterapeutti AMK, Joogaopettaja RYT500, Yoga for Special Needs  & Yoga for Empowerment teacher

 

Mikko Kapulainen 

Kehitysvammaisten ohjaaja, Nepsy-valmentaja, lähihoitaja, Joogaopettaja 200 h, Yoga for Special Needs & Yoga for empowerment teacher, kognitiivisen lyhytterapian koulutuksessa

 

Vierailevat kouluttajat mm.

 

Tanssitaiteilija Jonna Aaltonen

Kehollinen vuorovaikutus, kehollinen ilmaisu, neuroplastisuus,

keho-mieli-yhteyden vahvistaminen  

 

Tanssija-koreografi-joogaopettaja Kati Raatikainen

Liikkeen evoluutio ja sen tukeminen joogaharjoittelulla 

Traumasensitiivisen joogan ohjaaja Hanna Dufva

Traumasensitiivinen ohjauskieli

Psykologi-joogaopettaja Tuija Stenroos

Tunteiden ja traumojen psykologisten mekanismien perusteet sekä niiden erottamaton yhteys ei-kielellisen, hermostollisen ja kehollisen muistamisen kanssa.

1. MODUULI

Asanaharjoittelun perusteet ja soveltaminen

 • Opiskelija oppii anatomian ja asanaharjoittelun perusteet teorian ja harjoitusten kautta. Anatomian perusteiden ymmärtämisen kautta opiskelija oppii ymmärtämään sen, mitä joogaharjoituksessa tapahtuu fyysisellä tasolla. 

 

Apuvälineiden käytön perusteet ja variointi

 • Opiskelija oppii käyttämään apuvälineitä turvallisen ja terveyttä edistävän joogaharjoituksen luomiseksi. Opiskelija oppii huomioimaan ryhmäläisten apuvälinetarpeen ja ohjaamaan heitä apuvälineiden käytössä. 

 

Joogan filosofian perusteet

 • Opiskelija tutustuu joogan filosofian perusteisiin 

 

Psykofyysisen lähestymistavan perusteet

 • Opiskelija oppii ymmärtämään ihmisen biopsykosoiaalista kokonaisuutta ja sen eri osien vaikutusta toisiinsa. Opiskelija tutustuu omaan hengitykseensä ja vireystilaansa sekä niiden luonnolliseen vaihteluun vuorovaikutuksessa. 

 

Ihmisen sensomotorinen kehitys ja sen tukeminen joogaharjoituksella

 • Opiskelija syventää ymmärrystään ihmisen sensomotorisesta kehityksestä. 

 • Opiskelija hahmottaa ihmisen kehon ja liikkeen kehityksessä ilmeneviä evolutiivisia liikemalleja. Hän oppii hyödyntämään liikemalleja,-suuntia ja - laatuja omassa joogaharjoituksessaan sekä ohjauksessaan.

 

2. MODUULI

 • Opiskelija oppii verbaalisen ohjauksen tukena/sijasta käytettävien kommunikaatiomenetelmien
  perusteet ja niiden soveltamisen jooganohjauksessa.

 • Opiskelija tutustuu erilaisiin kommunikaatiovälineisiin ja -menetelmiin, jotka mahdollistavat vasta-
  vuoroisen ja tasa-arvoisen vuorovaikutustilanteen.

 • Opiskelija ymmärtää vastavuoroisen kommunikaation merkityksen mahdollisuuden myös silloin,
  kun sen osapuolet ovat viestimiskeinojensa suhteen erilaisia. 

 • Opiskelija tutustuu neuropsykiatriseen kirjoon ja oppii huomioimaan ohjauksessa niiden erityispiirteet. 

 

Asanaharjoittelun syventäminen

 • Opiskelija oppii tutkimaan asanoiden perusrakenteita ja varioimaan niitä kokemuksellisesti, oman
  kehonsa kautta. Opiskelija oppii soveltamaan joogaharjoitusta erilaisten ryhmien tarpeisiin turvallisella
  ja terveyttä edistävällä tavalla.

 

Turvallisen avustamisen perusteet

 • Opiskelija oppii hyödyntämään kehon liikesuuntia, liikeketjuja ja ihmisen sensomotorista kehitystä avustamisen perustana. Opiskelija tunnistaa nämä omassa kehossaan ja oppii huomioimaan ne toisen kehossa.

 • Opiskelija oppii kosketuksen erilaiset variaatiot ja niiden hyödyntämisen avustamisessa. 

 

Joogafilosofian selkokielistäminen erilaisille erityisryhmille

 • Opiskelija hallitsee joogan filosofian perusteet ja osaa soveltaa sitä erityisryhmien tarpeisiin.

 

3. MODUULI

Trauma, keho ja tunteet

 • Opiskelija ymmärtää tunteiden ja traumojen psykologisten mekanismien perusteet sekä niiden erottamattoman yhteyden ei-kielellisen, hermostollisen ja kehollisen muistamisen kanssa.

 • Opiskelija tutustuu ihmisoikeuksiin esteettömyyden ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta ja trauma-
  tietoisen ohjauskielen perusteisiin oman ja osallistujien hyvinvoinnin ja toimintakyvyn tueksi. Yhdenvertaisuustaidot ja traumatietoinen ohjauskieli voivat edistää saavutettavuutta silloin, kun osallistumisessa on ulospäin näkymättömiä haasteita. Näkymättömiä osallistumisen kynnyksiä voivat
  olla esimerkiksi kivut, stressi, ulkoisesti näkymättömät sairaudet ja kehon tukivälineet, kehon muutos-
  ja toipumisprosessit tai identiteettiin ja moninaisuuteen liittyvät asenteet ja ohjaajan ja ohjausympäristön toimintatavat.

 

4. MODUULI

Ohjaajan oma hyvinvointi ja sen tukeminen

 • Opiskelija hahmottaa kehonsa erilaisia rentous- ja jännitystiloja ja tuottaa omalle keholleen sopivaa
  liikettä sekä hahmottaa oman kehonsa ja liikkumisensa mahdollisuuksia ja niiden mahdollisia rajoitteita: mm. liikelaajuuksia ja liikeketjuja.

 • Opiskelija oppii tutkimaan erilaisten liikkeiden (esim. asanoiden) perusrakenteita ja varioimaan niitä kokemuksellisesti, oman kehonsa kautta.

 • Opiskelija tutustuu erilaisiin, monimuotoisiin kehollisiin ilmaisukeinoihin.

 • Opiskelija ymmärtää luovan liikkeen, improvisaation (kyky muuttaa suunnitelmaa), rutiinien
  rikkomisen ja toisin tekemisen merkityksen mm. aivojen joustavuuden ylläpitäjänä ja kehittäjänä. 

 

5. MODUULI

Jooga mielen hyvinvoinnin tukena

 • Opiskelija oppii tunnistamaan ja säätelemään omaa vireystilaansa ja tukemaan ryhmäläisiä vireystila/tunnesäätelytaidoissa. Hän oppii ymmärtämään oman kehonsa reaktioita, tutustuu erilaisiin itsesäätelykeinoihin ja oppii hyödyntämään niitä ryhmänohjauksessa.

 • Opiskelija oppii huomioimaan psykofyysiset tekijät joogatunnin suunnittelussa, turvallisuuden
  merkityksen ryhmänohjaustilanteessa ja harjoituksen varioimisen psykofyysisestä viitekehyksestä.

 • Opiskelija syventää ymmärrystään ihmisestä psykofyysisenä kokonaisuutena. 

 

Ohjaajan oma erityisosaaminen ja sen jakaminen

 • Lopputyöt

 

 

Muutokset aikatauluun mahdollisia.

 

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ JA OSAAMISTAVOITTEET
 

SEURAAVA

OHJAAJAKOULUTUS

Ei tulevia koulutuksia.

 

OHJAAJAT/KOULUTTAJAT

OTA YHTEYTTÄ

Kiitos viestistäsi!

044 266 0001

© 2023 Erkkajooga®

 • White Facebook Icon
 • White Instagram Icon
bottom of page