top of page

Erkkajooga® on kehitysvammaisille ja muille erityisryhmille, kuten neuropsykiatristen häiriöiden henkilöille suunnattua terveyttä edistävää joogaa.

Olemme kehittäneet Erkkajoogan tarpeesta luoda näille erityisryhmille omia harrasteryhmiä, koska osallistuminen kaikille avoimiin ryhmiin on heille haastavaa ja osittain jopa mahdotonta. Syinä tähän ovat esimerkiksi nopea ohjaus, ohjeiden epäselvyys, jooga-asentojen vaikeus ja suuri ryhmäkoko.

Erkkajoogaharjoituksen periaatteet ovat sovellettavissa mille tahansa ryhmälle, lähtökohtana on turvallinen, terveyttä edistävä harjoitus, joka rakennetaan kohderyhmän tarpeiden mukaan. Erkkajoogaharjoituksen elementit ovat samat kuin muissa joogasuuntauksissa eli asana- ja hengitysharjoitukset.

 

Ero muihin suuntauksiin syntyy siitä, että harjoitus varioidaan jokaiselle ryhmäläiselle sopivaksi käyttäen erilaisia apuvälineitä, selkeää toiminnanohjausta ja tarvittaessa useampia ohjaajia. Jokaisen ryhmäläisen kohdalla pyritään selvittämään myös liitännäissairaudet, jotka voivat vaikuttaa harjoitukseen. Tuntirakenne on vapaampi ja elävämpi kuin yleisillä joogatunneilla eli tunti rakentuu ryhmäläisten tarpeista ja senhetkisestä tilanteesta. Tunnit sisältävät asana-eli liikeharjoitusta, pranayama-eli hengitysharjoitusta, rentoutusharjoituksia sekä ryhmäläisten tarpeista lähteviä erilaisia motivointi- ja keskittymisharjoituksia, kuten luovan tanssin, musiikin tai erilaisten liikelähtöisten menetelmien harjoituksia.

 

MITÄ ON ERKKAJOOGA?

Erkkajoogassa lähestytään joogaa psykofyysisestä näkökulmasta. Tämä näkökulma näkee ihmisen fyysisenä, psyykkisenä ja sosiaalisena kokonaisuutena. Vaikutettaessa yhteen näistä osa-alueista vaikutetaan myös muihin.

Oppimisteoreettisesta näkökulmasta katsottuna Erkkajooga perustuu keholliseen oppimiseen ja kehollisen tiedon vahvistumiseen. Kehollinen oppiminen tarkoittaa sitä, että oppiminen tapahtuu koko kehossa, koko ihmisessä ja ihmisten välisessä sosiaalisessa ja fyysisessä todellisuudessa.

Kehollista oppimista ja kehollisen tiedon vahvistamista toteutetaan Erkkajoo-gassa esimerkiksi ohjaamalla ryhmäläinen huomioimaan kehontuntemuksiaan harjoitusta tehdessä ja jakamalla tuntemuksia yhdessä käyttäen eri reflektointikeinoja. Ryhmässä voidaan luoda uusia liikkeitä, tarinoita ja rytmejä, joilla tuetaan ryhmäläisen itseilmaisua ja vahvistetaan minäkäsitystä

 

BW-erkkajooga2.jpg

SEURAAVA

OHJAAJAKOULUTUS

Ei tulevia koulutuksia.

 

OHJAAJAT/KOULUTTAJAT

OTA YHTEYTTÄ

Kiitos viestistäsi!

044 266 0001

© 2023 Erkkajooga®

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
bottom of page